Aquest equip aconsegueix ensortir-se’n del viatje amb ultimavis.cat i celebrar l’aniversari sense massa problemes