Aquest grup tan simpatic han anat a celebrar un aniversari al Japó amb ultimavis.cat